Indeling jeugd 2020 - 2021

01-07-2020
Een einde aan een bijzonder seizoen, waar we gelukkig vanaf 26 april tot aan nu nog veel hebben kunnen trainen met onze jeugdleden. Hopelijk blijven de versoepelingen elkaar opvolgen en kunnen we vanaf het begin van volgend seizoen weer normaal voetballen. Vanaf woensdag 1 juli is ons sportpark ook weer geopend voor de ouders om te komen kijken en kunnen we 12 juli fijn met z'n allen op kamp gaan. Op 29 augustus staat ons pupillen toernooi gepland, met nu al mega veel aanmeldingen van teams. Dit blijkt maar weer dat iedereen echt staat te popelen om weer lekker te voetballen.
In de afgelopen maanden/ weken zijn we achter de schermen druk bezig geweest met de teamindeling voor het voetbalseizoen 2020-2021. Gedurende het seizoen 2019-2020 hebben we de spelers gevolgd via trainers en leiders. Dit onder leiding van onze jeugdcoördinator Wim van Dongen, onze nieuwe jeugdcoördinator en onderbouwcoördinator Mark van de Akker, meisjes coördinatoren Roxanne Beukelman en Moniek Berkers  en jeugdvoorzitter Erwin Matheij (de technische commissie). Samen hebben we bekeken waar spelers/speelsters het best tot hun recht komen (voetbaltechnisch/ plezier). Waar clubbelang voorop staat, gevolgd door teambelang en uiteindelijk persoonlijk belang.

In de afgelopen weken hebben wij als SJVV vele nieuwe aanmeldingen gekregen en helaas natuurlijk ook een aantal afmeldingen. Hierdoor hebben we voltallige categorieën bij de jeugd (jongens en gemengd) en volledige meiden teams van mo15/17 en 19, wat de doorgroei naar onze seniorenafdeling hopelijk zal bevorderen.

Net zoals vorig jaar is de vernieuwde opzet van de KNVB bij onze JO12/11 teams. Zij gaan 8 tegen 8 spelen, waar de samenstelling nog kan wijzigen. Dit jaar hebben we er voor moeten kiezen om twee JO13 teams in te delen (te veel dispensatie spelers voor JO12), welke wel vrij krap zijn ingedeeld.

De teamindeling komt in stand door:
  • Overleg trainers / leiders welke hun advies hebben gegeven aan Technische Jeugdzaken inzake teamindeling
  • Observaties leden technische zaken gedurende het seizoen 
  • Selectiewedstrijden / selectietraining
  • Informatie opvragen nieuwe aanmeldingen / dispensatiespelers
  • Regelmatig overleg Technische Commissie en Jeugdcommissie omtrent nieuwe ontwikkelingen; nieuwe aanmeldingen en afmeldingen.
Dat dit niet altijd even gemakkelijk is mag duidelijk zijn. Als amateurclub heb je te maken met niveauverschillen (op gebied van techniek, tactiek, fysiek en mentaal) en aantallen. Een speler kan bijvoorbeeld technisch een eerste team aan, maar zal fysiek / tactisch enkel negatieve ervaringen op doen. Op deze wijze wordt gekeken waar het kind de meeste potentie uit zichzelf kan halen om door te groeien op zijn of haar niveau in zijn of haar ontwikkeling. 

Hiernaast vertrouwen wij erop met alle kennis en informatie die wij hebben opgedaan, door te overleggen met alle betrokkenen binnen ons jeugdvoetbal, een juiste indeling te hebben gemaakt. Ook al moeten wij soms hierbij rekening houden met het clubbelang en kunnen we niet altijd naar het individuele belang kijken, al proberen we dit natuurlijk zoveel mogelijk te doen. Wij willen namelijk elke speler in het juiste team plaatsen waar de kinderen het meest tot hun recht komen. We hebben echter te maken met bepaalde aantallen, waar we alle teams goed in balans dienen te houden. Geloof ons, dat is zeker niet altijd even gemakkelijk. 

Hieronder presenteren wij de teamindeling van de jeugd.

Onze JO10/O9/08 teams gaan 6 tegen 6 voetballen en de JO7 uiteindelijk 4 tegen 4. Deze opzet was twee jaar geleden nieuw vanuit de KNVB, waarbij tijdens de wedstrijden weer gewerkt gaat worden met een spelleider (scheidsrechter). Verder zijn er nog kleine aanpassingen, zoals de grote van het speelveld en goals. Dit alles om het spelplezier van de kinderen te bevorderen (meer balbezit en meer scoringskansen). Waarbij zowel trainers / leiders als ouders enkel positief hun jongste spelers gaan aanmoedigen en waarbij de jeugdspelers zelf de wedstrijd spelen.

Nieuw in onze onderbouw is dat we gaan werken met wekelijkse en tweewekelijkse circuittrainingen, waar alle kinderen in betreffende categorie samen trainen. Dit om ieders niveau op een nog hoger peil te krijgen. Dit zal zijn onder leiding van onze nieuwe onderbouw coördinator Stan Claassen.

Mocht u interesse hebben om als trainer / leider binnen onze Jeugdteams aan de slag te willen, dan horen wij dit ontzettend graag. Wij blijven op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons mee willen helpen onze jeugd de beste ervaringen aan te bieden. Ook op andere gebieden kunt u de mooie club SJVV ondersteunen.

Voor de indeling klik hier
Voor de trainingsavonden klik hier

Jo7
Dit is de categorie waar we elk jaar de grootste groei in het aantal spelers/speelsters zien. Spelers mogen drie keer mee trainen en kunnen zich daarna aanmelden als lid wanneer ze het leuk hebben gevonden.

Jo8
De Jo8 wordt pas in het begin van het seizoen ingedeeld. We hopen hierbij drie teams te kunnen maken. Leiders/trainers worden in de zomer / begin volgend seizoen gevraagd / gezocht. Je mag het uiteraard ook laten weten als je leider/trainer wil worden. De Jo8 teams gaan één keer per week samen trainen in circuitvorm en één keer per week traint ieder team apart.

Jo9
In de Jo9-categorie hebben we drie teams ingedeeld. Het eerste team is prestatief ingedeeld en het tweede en derde team is zoveel mogelijk gelijkwaardig gemaakt. De Jo9 teams gaan één keer per week samen trainen in circuitvorm en één keer per week traint ieder team apart.

Jo10
In de Jo10 categorie hebben we twee teams ingedeeld. De Jo10 teams gaan één keer per week samen trainen in circuitvorm en één keer per week traint ieder team apart.

Jo11
In de Jo11 hebben we twee teams ingedeeld. De Jo11 teams gaan één keer per 2 weken samen trainen in circuitvorm en de andere keren per week traint ieder team apart.

Jo13
In de Jo13 hebben we twee teams ingedeeld. We zitten hier wat krap in de aantallen en zijn op zoek naar trainers en leiders voor de Jo13-2, dit heeft zeker onze aandacht. De Jo13-teams gaan geregeld (gedeeltelijk) samen trainen.

o15
In de o15 hebben we drie teams ingedeeld, twee gemengde teams en een meisjesteam.  We  zijn nog op zoek naar trainers en leiders voor de Jo15-2. De twee jongensteams gaan geregeld (gedeeltelijk) samen trainen.

o17
In de o17 hebben we drie teams ingedeeld, een gemengd team Jo17-1, een volledig jongensteam Jo17-2 en een meisjesteam. De Jo17-1 en Jo17-2 gaan geregeld (gedeeltelijk) samen trainen.

o19
In de o19 hebben we twee teams ingedeeld, twee gemengde teams en een meisjesteam. Doorstroom naar de senioren is in deze categorie steeds belangrijker.
Mo19 team is nog zonder begeleiding. Wanneer u hier interesse in hebt of een van de andere functies, neem dan contact met ons op. Alvast heel hartelijk dank!

Wij wensen u alvast een heerlijke zomer en veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen.

Ps. Na de schoolvakantie beginnen we weer met de eerste trainingen (24 of 25 augustus).

Mocht u als ouder/verzorger, ondanks bovenstaande uitleg, problemen voorzien omtrent de teamindeling van uw zoon of dochter, dan kunt u per mail reageren naar het volgende e-mailadres :sjvvjeugd@gmail.com. Een van onderstaande personen zal dan vervolgens contact opnemen.

Wim van Dongen   
Roxanne Beukelmans
Moniek Berkers
Mark vd Akker 
Erwin Matheij 

Nieuws

Op 1 mei wordt er op Sportpark Den Dreef een groot oranjefestival georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Geef je snel op via KNVB.NL/ONSORANJE. Deelname is gratis!
Afgelopen vrijdag 26 maart heeft het bestuur toestemming van de leden gekregen om 'veld 2' grondig te gaan renoveren. We willen zo snel mogelijk beginnen, zodat we in het nieuwe seizoen 2021-2022...
Dat je in deze onzekere tijd (Corona) zomaar effe wat werkzaamheden uit kan gaan voeren is niet vanzelfsprekend. Maar vanwege de inzet en betrokkenheid van onze welwillende vrijwilligers zijn de...
Op vrijdag 26 maart om 19.00 uur is er een extra digitale ledenvergadering in verband met voorgenomen investeringen in de renovatie van de velden. Tijdens deze ledenvergadering via teams zal een...
Het jeugdkamp is dit jaar van 1 tot en met 7 augustus en we gaan deze keer naar Gemert. Zet dit al vast in je agenda!
Meer nieuws