Ronnie en Erwin Lid van Verdienste

19-10-2018
Tijdens de jaarvergadering van 19 oktober zijn Ronnie van den Akker en Erwin Matheij benoemd tot Lid van Verdienste. Ronnie en Erwin hebben zich allebei vele jaren verdienstelijk gemaakt voor SJVV, onder andere als voorzitter van de jeugdcommissie en als bestuurslid. Evert Kievit en Frank Kuijpers traden toe tot het bestuur. Jan Kievit werd herkozen als bestuurslid en Ronnie nam na vele jaren afscheid van het bestuur.
Ronnie van den Akker Lid van Verdienste
Ronnie van den Akker is in het verleden actief geweest als speler van o.a. het 1e elftal en later als trainer/leider van de hogere jeugdteams. In die tijd nam Ronnie plaats in de jeugdcommissie waar hij zo'n 15 jaar de rol van voorzitter vervulde. Vanuit die rol nam hij sindsdien ook zitting in het hoofdbestuur van SJVV en met een kleine onderbreking is hij dat blijven. Naast zijn bestuurdersrol als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling, heeft Ronnie sindsdien tal van bestuurstaken op zich genomen, waaronder die van leider van de technische commissie, leider van de sponsorcommissie, secretaris, contactpersoon kantine commissie en vice voorzitter. Mede en soms vooral door de inzet van Ronnie zijn binnen de vereniging mooie sportieve resultaten behaald en is het sportpark bijvoorbeeld voorzien van een LaOla veld en van een hoofdveld dat volledig omheind is met reclameborden van sponsoren. SJVV is Ronnie enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Tijdens de jaarvergadering trad Ronnie af als bestuurslid, maar hij blijft zich inzetten voor SJVV, o.a. als leider van de sponsorcommissie.
 

Erwin Matheij Lid van Verdienste
Erwin Matheij is 'een begrip' binnen SJVV, vooral binnen de jeugdafdeling, waarvan hij inmiddels zo'n 5 jaar voorzitter is en vanuit die rol ook zitting neemt in het hoofdbestuur. Ook voor die tijd was Erwin lange tijd lid van de jeugdcommissie waar hij zich op alle mogelijke manieren inzette. Erwin staat bekend om zijn creativiteit en organisatievermogen. Al 20 jaar is hij organisator van het jeugdkamp. Daarnaast organiseert Erwin zowel voor de jeugd als voor de senioren tal van jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder het Mini Masters toernooi (inmiddels al weer 14 jaar), de Jeugd Profdag, de vossenjacht, diverse zaalvoetbal toernooien en ga zo maar door. De lijst lijkt oneindig. Erwin is daarbij vanaf zijn jonge jaren trainer en leider van jeugdelftallen en hij is ook zelf nog actief als voetballer bij de recreanten. SJVV is trots en dankbaar voor een lid als Erwin Matheij en hoopt dat Erwin zich nog lang in blijft zetten voor SJVV.
 

De huldiging vond plaats door voorzitter Hilbert Kievit die mooie woorden sprak en de bijbehorende speld en bloemen uitreikte. Voor de huldiging waren ook de families van Ronnie en Erwin uitgenodigd. Er was gelegenheid tot feliciteren door de leden en familie en natuurlijk werd er een borrel gedronken en getoast. 
 

Nieuwe bestuursleden
Mensen als Ronnie en Erwin maken onze vereniging tot de mooie club die het is. Zo'n mensen zijn kostbaar. Dankbaar voor de jarenlange inzet van Ronnie, betekende zijn afscheid ook dat er op diverse belangrijke plekken vacatures ontstonden. Het bestuur was dan ook verheugd dat ze twee nieuwe bestuursleden voor kon dragen aan de ledenvergadering, namelijk Evert Kievit en Frank Kuijpers. Jan Kievit was als bestuurslid herkiesbaar. Alle drie werden door de ledenvergadering hartelijk ontvangen. De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur zal binnenkort binnen het nieuwe bestuur worden afgestemd en gecommuniceerd binnen de vereniging.      

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering werd er verslag gedaan door de leiders van de verschillende commissies die binnen SJVV werkzaam zijn. De financiele resultaten werden gepresenteerd door penningmeester Jan Kievit, waarbij bleek dat SJVV financieel nog steeds een heel gezonde club is. De contributie voor het volgende seizoen is vastgesteld, waarbij een reguliere indexering van 2% zal worden verrekend in de contributie. Er werd stilgestaan bij bijzondere ontwikkelingen zoals de aanleg van een drainagesysteem onder veld drie. Maar ook bij tragische gebeurtenissen waar SJVV het afgelopen seizoen mee geconfronteerd werd. Mooi was het om te merken dat SJVV juist in die situaties als een echte familie aan voelt. In goede en in slechte tijden.

Samen maken we de club! Dank voor ieders inzet het afgelopen seizoen.

Voor meer foto's klik HIER.

Nieuws

Op zaterdag 19 januari wordt een instructiebijeenkomst georganiseerd voor alle spelers en speelsters die voor aanvang van het komende seizoen het spelregelbewijs moeten halen. De bijeenkomst vindt...
Inmiddels is bekend gemaakt dat er in Deurne in 2019 gestart wordt met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Iedereen die zich aanmeldde en daarbij koos voor leverancier Trined kon 20 euro laten...
Op zondag 6 januari werd de nieuwjaarsreceptie van SJVV gehouden. In een volle kantine blikte voorzitter Hilbert Kievit terug op het afgelopen jaar. 11 jubilarissen werden gehuldigd en Stan Claassen...
Stan Claassen is tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgeroepen tot SJVV-er van het jaar 2018. Een titel die jaarlijks vergeven wordt aan iemand die in een jaar bijzondere verdiensten heeft verleend voor...
Voor de JO19, senioren en veteranen is er op zaterdag 12 januari een zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een feestavond in de kantine. Meer weten en opgeven, lees dan verder.
Meer nieuws