Algemene ledenvergadering SJVV

04-09-2017
Op vrijdag 13 oktober wordt in de kantine van Sportpark De Dreef de Algemene ledenvergadering van SJVV georganiseerd, aanvang 20.00 uur. Alle leden van SJVV worden hiervoor van harte uitgenodigd. Voor het eerst wordt er verslag gedaan vanuit de verschillende commissies. Leden krijgen de ruimte om vragen te stellen aan het bestuur over het gevoerde beleid, of aanbevelingen te doen. Na afloop is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje.
Agenda Bestuursvergadering
Vrijdag 13 Oktober 2017
Aanvang 20.00 uur

 1. Notulen jaarvergadering 14 Oktober 2016.
 2. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar zijn Erwin Matheij en Marco van Cuijk
 3. Ingekomen stukken.
 4. Algemeen Jaarverslag van de secretaris.
 5. Financieel verslag seizoen 2016/2017.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Contributievaststelling 2017-2018.

Pauze
 1. Jaarverslag Veteranencommissie.
 2. Jaarverslag Jeugdcommissie.
 3. Verslag PR Commissie
 4. Verslag Sponsorcommissie
 5. Verslag Accomodatiecommissie
 6. Verslag Activiteitencommissie
 7. Verslag Technische Commissie
 8. Verslag Kantinecommissie
 9. Voordracht en benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Nieuws

Mijn naam is Teun Koppens en ik ben 9 jaar. Ik voetbal in de J010-1 van SJVV meestal in de spits of als middenvelder. Ik voetbal vanaf 2014 bij SJVV. Aanstaande zondag ben ik Pupil van de Week bij...
Op vrijdag 13 oktober is de jaarvergadering van SJVV gehouden. Belangrijke ontwikkelingen binnen de verenigingen zijn daarbij door het bestuur besproken met de aanwezige leden. Erwin Matheij en Marco...
SJVV scoorde maar liefst 5 doelpunten, maar verloor toch met de korfbaluitslag van maar liefst 5-8.
Met het straatvoetbaltoernooi bij SJVV kunnen we terug kijken op een erg geslaagde middag, met veel spanning en sportieve strijd. Bij de jongeren was de eerste plaats voor de Snoepshoots en bij de...
Van alle jeugdelftallen zijn recent weer foto's gemaakt door Annelies van Cuijk. Deze foto's kun je vinden in het fotoalbum dat onder de knop Activiteiten zit. Je kunt foto's ook downloaden.
Meer nieuws