Algemene ledenvergadering SJVV

04-09-2017
Op vrijdag 13 oktober wordt in de kantine van Sportpark De Dreef de Algemene ledenvergadering van SJVV georganiseerd, aanvang 20.00 uur. Alle leden van SJVV worden hiervoor van harte uitgenodigd. Voor het eerst wordt er verslag gedaan vanuit de verschillende commissies. Leden krijgen de ruimte om vragen te stellen aan het bestuur over het gevoerde beleid, of aanbevelingen te doen. Na afloop is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje.
Agenda Bestuursvergadering
Vrijdag 13 Oktober 2017
Aanvang 20.00 uur

 
 1. Notulen jaarvergadering 14 Oktober 2016.
 2. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar zijn Erwin Matheij en Marco van Cuijk
 3. Ingekomen stukken.
 4. Algemeen Jaarverslag van de secretaris.
 5. Financieel verslag seizoen 2016/2017.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Contributievaststelling 2017-2018.

            Pauze
 
 1. Jaarverslag Veteranencommissie.
 2. Jaarverslag Jeugdcommissie.
 3. Verslag PR Commissie
 4. Verslag Sponsorcommissie
 5. Verslag Accomodatiecommissie
 6. Verslag Activiteitencommissie
 7. Verslag Technische Commissie
 8. Verslag Kantinecommissie
 9. Voordracht en benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Nieuws

Afgelopen weekend zijn de winnende lotnummers bekend geworden van de lotenactie scoren voor de club. De winnende loten zijn:
Wegens onderhoud aan de velden is het niet toegestaan de velden te betreden. We rekenen op ieders medewerking.
In het weekend van 8, 9 en 10 juni organiseerde SJVV als afsluiting van het seizoen het jaarlijkse activiteitenweekend SJVVATION. Dit jaar stond het weekend in het teken van het 70-jarig jubileum van...
Op zaterdag 2 juni vierden de veteranen van SJVV hun 60 jarig jubileum. De dag stond in het teken van gezelligheid wat voor de veteranen erg belangrijk is. De middag werd gevuld met een 7 tegen 7...
SJVV heeft een overeenkomst met De Fysioclub over het screenen van sportblessures. Op de website van De Fysioclub staat een aanmeldpagina opgezet voor leden van SJVV. Middels deze aanmeldpagina is...
Meer nieuws